განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2018    /    ძალაშია: 13 აგვისტო 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180006638 ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირის და მარჯვენა სანაპიროს გზაჯვარედინის მოწყობის საპროექტო ტერიტორიის წინასწარი არქეოლოგიური კვლევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 13 აგვისტოს 14:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=274927&lang=ge