წნორის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

გამოქვეყნებულია: 13 აპრილი 2018    /    ძალაშია: 14 მაისი 2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:

წნორის  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები). 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=264914&lang=ge