მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 25 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009435 ელექტრონულ ტენდერს ქ. გურჯაანში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (51.01.51.504) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 882 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 25 დეკემბერს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 26 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009436 ელექტრონულ ტენდერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50 070 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 დეკემბერს 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 14 თებერვალი 2019

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - ქ. თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის მშენებლობისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (
CNT180000079) ქ. თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის მშენებლობისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 207 604 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 14 თებერვალს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 6 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 14 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ფონდის ოფისის დაცვით მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT180019159 ოფისის დაცვით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 75000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 14 დეკემბერს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 24 დეკემბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54) შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (SPA180008989) ელექტრონულ ტენდერს ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 565 982 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 24 დეკემბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 26 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 8 იანვარი 2019

განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში არსებული ორანჟერეის და ჯვარედინა სასახლის ნაგებობების სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (
CNT180000075) ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღში არსებული ორანჟერეის და ჯვარედინა სასახლის ნაგებობების სარეაბილიტაციო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 72 033 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 8 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 21 დეკემბერი 2018

განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (CNT180000074) ქალაქ მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1800000 (მილიონ რვაასი ათასი) ლარს. საკონკურსო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 დეკემბერს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 13 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 25 დეკემბერი 2018

ქალაქ ახალციხეში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/65-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ ახალციხეში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება.
გამოქვეყნებულია: 1 ოქტომბერი 2018    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2019

შესყიდვის ზოგადი შეტყობინება

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციის (NEFCO) მიერ გამოყოფილი სესხისა და აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი პარტნიორობის ფონდის (E5P) მიერ გამოყოფილი გრანტის გამოყენებას საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით: „საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება“. პროექტი, რომლის საერთო სავარაუდო ბიუჯეტი არის 4.7 მილიონი ევრო, მიზნად ისახავს ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვას ქვეყნის 25 საჯარო შენობაში.