ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომის პოლიციის შენობის მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 2 მარტი 2018    /    ძალაშია: 2 აპრილი 2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომის პოლიციის შენობის მშენებლობა.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=260825&lang=ge