„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“

გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2018    /    ძალაშია: 26 თებერვალი 2018

საქართველომ მიიღო აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) დაფინანსება მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის“ (SUTIP) - მეორე ტრანშის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდების და გვირაბების კვლევისა და ტესტირების აკადემიური ცენტრისა და კვლევის ლაბორატორიის რეაბილიტაცია“ - SUTIP2/NCB/CW/01-2017 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=256051&lang=ge