მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი

გამოქვეყნებულია: 3 ნოემბერი 2017    /    ძალაშია: 4 დეკემბერი 2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი.

 

სამშენებლო ტერიტორია მდებარეობს ქ. მცხეთის ცენტრში, სამთავროს დედათა მონასტრისა და სამთავროს ველის მიმდებარედ, შემაღლებულ ბაქანზე, სადაც  გასული საუკუნის 70-იან წლებში აგებული რკინა ბეტონის მასიური, კუბის ფორმის კინოთეატრის შენობა დგას. შენობა დღეს არ ფუნქციონირებს, მიტოვებული და გაპარტახებულია.

 

განსაზღვრულია აღნიშნულ შენობაში არქეოლოგიური მუზეუმის მოწყობა, რისთვისაც პროექტი ითვალისწინებს:

ა) არსებული შენობის გამაგრებას და გადაგეგმარებას, სადაც განთავსდება მუზეუმის ადმინისტრაცია და სამუზეუმო საცავები;

ბ) შენობის ქვედა ნაწილში მოქცეული არქეოლოგიური ძეგლის - „მცხეთის კარიბჭის“ საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელებას;

გ) ორსართულიანი მიშენების მოწყობას სარდაფით, სადაც განთავსდება მუზეუმის მიმღები, საგამოფენო დარბაზი, საკონფერენციო სივრცე, კაფე, სველი წერტილები, დამხმარე, სასაწყობე სათავსები და ა.შ.

დ) არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა - პარკირებისა და გამწვანების მოწყობა, არსებული კიბეებისა და აუზის რეაბილიტაცია, ტერიტორიის მოკირწყვლა და განათება;

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=247259&lang=ge