ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები

გამოქვეყნებულია: 16 მაისი 2017    /    ძალაშია: 16 ივნისი 2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=230423&lang=ge