განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2017    /    ძალაშია: 9 ივნისი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 246 376 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დ.ღ.გ.) გარეშე. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 9  ივნისს  17:00 საათზე.

ელექტრონული ტენდერის პროცედურები ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებულიგამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“  266 მუხლით დადგენილისამშენებლო  სამუშაოების  შესასყიდად გამოცხადებული ტენდერის ჩატარების განსხვავებული წესისშესაბამისად.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=230296&lang=ge