ნაპირდამცავი კედლის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში

გამოქვეყნებულია: 26 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 29 მაისი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: “ნაპირდამცავი კედლის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში” SRMIDP/CW/NCB/37-2017

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=228669&lang=ge