განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 26 აპრილი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ხონის მუნიციპალიტეტის წყალტუბო-ცაგერის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-დან ძეძილეთი-გორდი-ნოღას გზის და მდ. ცხენისწყალზე და მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 300 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 26  აპრილს   14:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227977&lang=ge