მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტსა (GURAD) და საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროექტის (GUMIP) ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების ზედამხედველობაზე

გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 8 მაისი 2017

საქართველოს მთავრობამ (”სესხის ამღები”) მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის (”ბანკი”) სესხი საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტსა (GURAD) და საქართველოს -მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროექტის (GUMIP) განსახორციელებლად. მოცემული საერთაშორისო მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე  დაკავშირებულია,საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტითა (GURAD) და საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროექტით(GUMIP)  გათვალისწინებული  სამუშაოების საკონსულტაციო მომსახურების ზედამხედველობის კონტრაქტთან. აღნიშნული ტექნიკური დავალება მიზნად ისახავს ბანკის მიერ საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტითა (GURAD) და საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროექტით (GUMIP) დაფინანსებული სამუშაოების ყოველდღიური ზედამხედველობის ორგანიზებას.

 

  EOI_ Supervision GURAD&GUMIP - GEO

  Forms for Call for EOI_ GURAD&GUMIP