ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბის წყალსადენის რეაბილიტაცია.

გამოქვეყნებულია: 29 მარტი 2017    /    ძალაშია: 1 მაისი 2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბის წყალსადენის რეაბილიტაცია.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=225284&lang=ge