ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 17 მარტი 2017    /    ძალაშია: 24 აპრილი 2017

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაცია (პროექტირება, მიწოდება, მონტაჟი)

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=224674&lang=ge