აბასთუმანში მწვანე და ლურჯი კორიდორის რეაბილიტაცია (პროექტირება და მშენებლობა)

გამოქვეყნებულია: 25 დეკემბერი 2020    /    ძალაშია: 1 მარტი 2021

 საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმანში მწვანე და ლურჯი კორიდორის რეაბილიტაცია (პროექტირება და მშენებლობა).

 

პროექტი მოიცავს მობილობის  გაუმჯობესებას დაბა აბასთუმანში, რომლის ფარგლებში შედის მდინარე ოცხეს  კალაპოტების, ხიდების, მთავარი და საუბნო გზების რეაბილიტაცია.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=381677&lang=ge