ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 10 აგვისტო 2020

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

წინადადებების მიღება იწყება: 05.08.2020

წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.08.2020  

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=356874&lang=ge