ინდივიდუალური კონსულტანტის - პროექტის მენეჯერის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 24 მაისი 2019    /    ძალაშია: 10 ივნისი 2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, პროექტის მენეჯერის შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა 

 

Request for Expression of Interest - ENG - Local Consultant - Project Manager.pdf