ქვემო ქართლის რეგიონში 7 (შვიდი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2019    /    ძალაშია: 7 ივნისი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002832, ქვემო ქართლის რეგიონში 7 (შვიდი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 433`023.00  ლარს.

სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 07.06.2019წ.; 12:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=305912&lang=ge