მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ბაკურიანის სატრანსპორტო მობილობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, ინტეგრირებული ურბანული განახლების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 11 მარტი 2019    /    ძალაშია: 26 მარტი 2019

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: ბაკურიანის სატრანსპორტო მობილობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, ინტეგრირებული ურბანული განახლების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (ინგლისურ ენაზე).

 

Request for Expression of Interest - MDF.org.ge

 

Bakuriani urban upgrading - ToR - clean