სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

გამოქვეყნებულია: 26 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 6 მარტი 2019

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს  დოკუმენტებისა და სინქრონული თარგმნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (NAT190004132). შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 30000.0 ლარს. პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1808.0 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 6 მარტს 18:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: