განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 18 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 26 თებერვალი 2019

  

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190003571 ფონდის საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტებისა და პროექტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავებისა და სკანირების მომსახურების (საარქივო მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 26 თებერვალს 15:00 საათზე.


დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: 

tenders.procurement.gov.ge/public/