განცხადება (SPA) ელექტრონული ტენდერის შესახებ -ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის (მეუნარგიას, ჭავჭავაძის და სხულუხიას ქუჩები) რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 29 იანვარი 2019    /    ძალაშია: 11 თებერვალი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 29 იანვარს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის გზის (მეუნარგიას, ჭავჭავაძის და სხულუხიას ქუჩები) რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 68`000.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 11 თებერვალს 13:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=293203&lang=ge