ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინრის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 28 დეკემბერი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, ინჟინრის შერჩევას.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა და ტექნიკური დავალება

 

Request for Expression of Interest - ENG - Local Consultant - ENGINEER

Engineer ToR