განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 11 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 26 დეკემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180009436 ელექტრონულ ტენდერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით (62.08.53.004) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის  მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50 070  ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 დეკემბერს 13:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=287016&lang=ge