განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნაფეტვრებიდან სოფელ ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის კორექტირებული დეტალური საპროექტო-სახრაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და სოფელ ლისი - სოფელ მუხაწყაროს დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 30 ოქტომბერი 2018    /    ძალაშია: 14 ნოემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180008272 ელექტრონულ ტენდერს „მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნაფეტვრებიდან სოფელ ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის კორექტირებული დეტალური საპროექტო-სახრაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და სოფელ ლისი - სოფელ მუხაწყაროს დამაკავშირებელი ცენტრალური გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების“ შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 147 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 14 ნოემბერს  12:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=282732&lang=ge