ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 10 ოქტომბერი 2018    /    ძალაშია: 16 ნოემბერი 2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=281266&lang=ge