განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 28 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 10 ოქტომბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007758 ელექტრონულ ტენდერს სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 93 800 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს  15:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=280341&lang=ge