განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007605 ელექტრონულ ტენდერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 245 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 15:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=279606&lang=ge