განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ-ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007606 ელექტრონულ ტენდერს ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 16:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=279623&lang=ge