განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007433 ელექტრონულ ტენდერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 196 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 სექტემბერს 15:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=278697&lang=ge