განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქალაქ ქობულეთის ნაპირდაცვისა და სანაპირო ზოლის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 30 აგვისტო 2018    /    ძალაშია: 21 სექტემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000057) ელექტრონულ ტენდერს ქალაქ ქობულეთის ნაპირდაცვისა და სანაპირო ზოლის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 6 536 569 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 21 სექტემბერს  14:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=277882&lang=ge