განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 29 აგვისტო 2018    /    ძალაშია: 7 სექტემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA180007241 გარე გამოყენების, პორტაბელური, ღამის ხედვით მართვადი (PTZ) ვიდეოსათვალთავლო კამერების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/ინსტალაცია) შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 23740 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 7 სექტემბერს 15:00 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:  

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=277574&lang=ge