განცხადება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ - “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო შედგენის მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2018    /    ძალაშია: 18 ივლისი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180006100 ელექტრონულ ტენდერს  “ქალაქ რუსთავში სპორტული კომპლექსის  დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  შედგენის  მომსახურების” სახელმწიფო შესყიდვის   მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 76 550 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გათვალისწინებით. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 ივლისს  12:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=272760&lang=ge