განცხადება (CNT) კონკურსის შესახებ - სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2018    /    ძალაშია: 4 ივნისი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2018 წლის 8 მაისს, გამოაცხადა კონკურსი სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253`000.00 ლარს. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 4 ივნისს 14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=267314&lang=ge