განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ - “სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით“

გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2018    /    ძალაშია: 18 მაისი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს (

CNT180000018) “სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის  მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის   მიზნით“. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 253 333 ლარს დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) გარეშე . წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 18 მაისს  13:30 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=265720&lang=ge