განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 14 თებერვალი 2018    /    ძალაშია: 27 თებერვალი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს (SPA180001920) ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტებისათვის განსაზღვრული ფართობების (მიწის ნაკვეთების და/ან შენობების) ადგილმდებარეობის იდენტიფიკაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების გამიჯვნისა და არსებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 127 500,00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 26 თებერვალს 17:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=257497&lang=ge