მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე-ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირება

გამოქვეყნებულია: 12 იანვარი 2018    /    ძალაშია: 26 იანვარი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების მეორე

პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული

პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე

ინფრასტრუქტურის პროექტირებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ- გვერდის ინგლისური ვერსია: 

Request for Interest ENG 

 

TOR - Preparation of DD for Rehabilitation of Access Road to Satsurblia ...