განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 11 იანვარი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ოფისისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016827). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 17:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=253146&lang=ge