განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 11 იანვარი 2018

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს 64210000 - სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016826). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 15:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=252843&lang=ge