განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 1 ნოემბერი 2017    /    ძალაშია: 13 ნოემბერი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ქ.თბილისში მზიური-ს პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 119 600 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 13  ნოემბერს   15:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=246982&lang=ge