განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2017    /    ძალაშია: 19 სექტემბერი 2017

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 120 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 19 სექტემბერს   15:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

 https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=242722&lang=ge