მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა)

გამოქვეყნებულია: 23 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 8 სექტემბერი 2017

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს რეგიონული განვითარების III პროექტის ფარგლებში Microsoft Project-ის ტრენინგ კურსის ჩატარებას.

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDP/CS/CQS/12-2016

 

განცხადების სრული ტექსტი და ტექნიკური დავალება ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე:

 

Request for Expression of Interest Eng-final - extension

 

ToR - 2017_08_22