განცხადება (SPA) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 3 მაისი 2017    /    ძალაშია: 11 მაისი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დიდგორის მემორიალური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 144 727 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11  მაისს 16:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=229164&lang=ge