განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 27 აპრილი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს რეგიონალური ინოვაციების ჰაბების და რეგიონალური ინოვაციების ცენტრების ტიპიური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 390 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 27  აპრილს   15:00 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=228110&lang=ge