განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 31 მარტი 2017    /    ძალაშია: 7 აპრილი 2017

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 125 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 7  აპრილს  12:30 საათზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:


https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=226294&lang=ge