მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „გურჯაანის ყოვლადწმინდას“ ვიზიტორთა მართვის ცენტრისთვის წყლის მიწოდების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2017    /    ძალაშია: 5 აპრილი 2017

საქართველომ მსოფლიო ბანკისაგან (WB) მიიღო დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:

„კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „გურჯაანის ყოვლადწმინდას“ ვიზიტორთა მართვის ცენტრისთვის წყლის მიწოდების სისტემის რეაბილიტაცია“-  #IBRD/RDP/CW/SH/40-2017

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=224891&lang=ge