ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    ძალაშია: 24 თებერვალი 2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევას.

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია:

 

REoI - Structural Engineer - ENG

 

TOR Local Structural Engineer Consultant rev001