დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.07.25 2018.07.25 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.07.08 2018.02.08 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2017.07.03 2018.07.03 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.30 2019.04.30 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.30 2019.05.30 სამცხე-ჯავახეთი