დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2017.06.01 2018.06.01 იმერეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.31 2017.08.30 კახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2017.05.30 2017.10.30 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.30 2018.10.30 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.30 2018.03.30 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.27 2018.06.30 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.27 2018.05.27 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.15 2018.03.15 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.05.15 2018.05.15 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2017.05.10 2018.03.10 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი