დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.07.25 2018.07.25 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.07.08 2018.02.08 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2017.07.03 2018.07.03 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.30 2019.04.30 სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.30 2019.05.30 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: საავტომობილო ხიდები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.23 2018.03.07 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.20 2018.07.10 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.06.15 2017.10.10 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2017.06.15 2018.09.15 თბილისი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 2017.06.01 2018.12.20 გურია