დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.09.28 2019.09.28 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.09.23 2019.12.18 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.09.20 2018.09.20 აჭარა
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.09.20 2018.09.20 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: კულტურული მემკვიდრეობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.09.15 2019.04.19 მცხეთა-მთიანეთი