დაგეგმილი პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2018.06.15 2018.09.15 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2018.05.14 2019.05.14 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: კულტურის ობიექტები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2018.02.25 2019.12.19 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზები
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.11.15 2018.10.18 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.22 2019.04.22 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.18 2018.10.18 მცხეთა-მთიანეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30 კახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2017.10.15 2018.06.30