მიმდინარე პროექტები

კატეგორია: საავტომობილო ხიდები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 561 640 ₾ 2017.06.23 2018.03.07 ქვემო ქართლი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 004 250 ₾ 2017.06.20 2018.07.10 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 427 160 ₾ 2017.06.15 2017.10.10 კახეთი
კატეგორია: საავტომობილო გზების მშენებლობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 9 773 150 ₾ 2017.06.15 2018.09.15 თბილისი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 5 523 250 ₾ 2017.06.01 2018.12.20 გურია
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 3 437 290 ₾ 2017.06.01 2018.06.01 იმერეთი
კატეგორია: წყალმომარაგების სისტემა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 177 761 ₾ 2017.05.31 2017.08.30 კახეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
GOG 2 500 000 ₾ 2017.05.30 2017.10.30 იმერეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 2 320 000 ₾ 2017.05.30 2018.10.30 სამცხე-ჯავახეთი
კატეგორია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 455 893 ₾ 2017.05.30 2018.03.30 სამცხე-ჯავახეთი