მიმდინარე პროექტები

კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 226 800 ₾ 2017.04.30 2017.11.30 იმერეთი
კატეგორია: სხვა
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
WB 1 608 650 ₾ 2017.04.30 2019.01.30 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
კატეგორია: ნაპირსამაგრები
დონორი ღირებულება მშენებლობის დაწყება მშენებლობის დასასრული რეგიონი
EIB 1 708 570 ₾ 2017.04.10 2017.08.10 თბილისი